Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hlášení ze dne 7.9.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve středu 12. září 2018 proběhne od 17:15 hodin na SÓLE nábor do nově vznikajícího dětského turistického oddílu v Lovčičkách pod záštitou hnutí Brontosaurus. Turistický oddíl cílí na věkovou skupinu 4-8 let a bude se v tento čas pravidelně scházet v období jaro až podzim. O bližší informace můžete zažádat na e-mailové adrese brdo-lovcicky@seznam.cz .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistila sběr a odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení, který se v naší obci uskuteční v sobotu 15. září 2018 od 12:15 do 12:45 hodin. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány a evidovány vyškoleným pracovníkem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme občany, že vlivem povětrnostních podmínek dochází občas k odlepování štítků s čárovým kódem z pytlů na tříděný odpad. Proto pro správné přiřazení odpadu za účelem udělení slevy je nutno, aby byl pytel viditelně označen číslem popisným nesmazatelným fixem.

Dále je nutno kontrolovat nálepky s čárovým kódem na popelnicích. Pokrčené, odlepené, nebo špatně čitelné kódy nelze načítat a je nutno tyto vyměnit. O informace o výměně nálepek na popelnicích žádejte na OÚ Lovčičky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------