Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Svolání ZO 11/2017

O Z N Á M E N Í

 

starosta obce Lovčičky svolává

v souladu s ustanovením § 92, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění

 

              

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

 

které se bude konat ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 19.00 hod.

v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

PROGRAM:

 

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

 

 1. Rozpočtové opatření č. 9
 2. Rozpočtové opatření č. 10
 3. Schválení plánu inventur pro rok 2017
 4. Schválení finančního daru pro MŠ Lovčičky
 5. Ustanovení výběrové komise pro VZMR projektová dokumentace pro provedení stavby hasičské zbrojnice
 6. Ustanovení výběrové komise pro VZMR na projekční práce na prodloužení hlavního řadu kanalizace.
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330045353/001
 8. Smlouva č.:1030040046/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 9. Schválení dodavatele plynu pro OÚ Lovčičky
 10. Různé

 

Lovčičky dne 30. 11. 2017

 

 

                                                                                       Mgr. Martin Bartoš, v.r.

                                                                                             starosta obce                                                                                                                                                       Vyvěšeno:    30. 11. 2017  

Sňato:          07. 12. 2017        

Vyvěšeno: 30. 11. 2017

Datum sejmutí: 7. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět