Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Svolání ZO obce Lovčičky

O Z N Á M E N Í

 

starosta obce Lovčičky svolává

v souladu s ustanovením § 92, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění

 

              

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

 

které se bude konat ve čtvrtek 25. 5. 2017 od 19.00 hod.

v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

 

 

PROGRAM:

 

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

 

  1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 4.
  2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
  3. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
  4. Pronájem části pozemku p.č. 4752
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene  E-ON
  6. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu stropu místní sokolovny
  7. Různé

 

 

Lovčičky dne 18. 5. 2017

 

 

 

                                                                             Mgr. Martin Bartoš, v.r.

                                                                                       starosta

                                                                  

Vyvěšeno:    18. 5. 2017   

Sňato:         25. 5. 2017        

Vyvěšeno: 18. 5. 2017

Datum sejmutí: 25. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět