Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

ZÁPIS 09/07

ZÁPIS 09/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 08/07

ZÁPIS 08/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 07/07

ZÁPIS 07/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Usnesení č. 06/07

Usnesení č. 06/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 06/07

ZÁPIS 06/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Usnesení č. 05/07

Usnesení č. 05/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 05/07

ZÁPIS 05/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Usnesení č. 04/07

Usnesení č. 04/07

Usnesení č. 04/07

z jednání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného dne 30.8. 2007 v 19.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

A/ Zastupitelstvo obce Lovčičky s c h v a l u j e:

 1. Rozpočtové opatření obce č. 3 a č. 4 /příloha č. 1 a 2 zápisu/
  Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
 2. Používání soc. zařízení (sprchy) pro uživatele víceúčelového sportoviště za příplatek 50,- Kč.
  Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

B/ Zastupitelstvo obce neschválilo:

Prodej pozemku parc. č. 380/2 o výměře 47 m2 v k.ú. Lovčičky, p. Š.Mrázkovi, bytem Brno
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

C/ Zastupitelstvo obce Lovčičky b e r e n a v ě d o m í:

 1. Informaci o postupu prací v budově OÚ, sokolovny a ve dvorním traktu mateřské školy
 2. Informaci o stupni rozpracovanosti územního plánu
 3. Rozvázání pracovního poměru dohodou s p. Danou Turkovou, ředitelkou MŠ
 4. Informaci o jednání s ÚZSVM Vyškov ve věci převodu budovy mateřské školy na obec

Lovčičky 30.8.2007

Ověřovatelé: ...............................................

Starostka obce: ...............................................


16. 9. 2012 Zobrazit méně

ZÁPIS 04/07

ZÁPIS 04/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

ZÁPIS 03/07

ZÁPIS 03/07

16. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka