Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Domovní přípojky splaškové kanalizace

 

1. Napojení objektů na gravitační kanalizaci se provádí kanalizační přípojkou.

2. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat Stavební zákon, tzn. že každá přípojka musí mít projekt, příslušné povolení od stavebního úřadu (územní souhlas).

3. Projekt kanalizační přípojky musí být vypracován  pouze  oprávněným projektantem.

4. Bude-li mít vlastník potvrzený projekt a příslušné povolení od stavebního úřadu, pak je možno zahájit stavbu.

5. Stavbu kanalizační přípojky je možné zadat buď odborné stavební firmě, nebo si ji může postavit každý svépomocí. Napojení přípojky na veřejnou část kanalizačního potrubí je možné až po uvedení čistírny odpadních vod do zkušebního provozu. 

6. Po položení potrubí kanalizační přípojky a před jeho zasypáním, je nutné pořídit fotodokumentaci pro kontrolu způsobu  uložení přípojky (kontrola zjistí, zda je přípojka vybudována v souladu s územním souhlasem zda jsou do ní napojeny pouze splaškové vody z domácnosti – kuchyně, koupelna, WC apod.

7. Do splaškové kanalizace nesmí být vypouštěna dešťová voda ani odpadní vody z chovu hospodářských zvířat.