Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pro úspěšné připojení stavby RD jsou nezbytné následující formality:

  • Územní souhlas – souhlas stavebního úřadu s umístěním stavby kanalizační přípojky. Po vydání územního souhlasu může stavebník ihned postavit kanalizační přípojku.
  • Projekt pro územní souhlas k umístění kanalizační přípojky – obsahuje jen základní informaci o umístění přípojky s jednoduchým technickým popisem záměru s příslušnými výkresy a není prováděcí dokumentací, která přesně rozepisuje materiál a provedení přípojky, způsob napojení na vnitřní rozvod RD apod.
  • Smlouva o spoluinvestorství – v případech, kde bude obec realizovat a hradit veřejnou část přípojky s revizní šachtou. Její návrh předloží obec
  • Smlouva o právu provést stavbu
  • Smlouva o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace – její návrh předloží obec
  • Geometrický plán přípojky (vlastní části)