Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Mateřská škola Lovčičky – příspěvková organizace

Lovčičky 65, 683 54 Otnice

IČO: 750 23 431

tel.: 544 240 308

mobil: 722 464 481

e-mail: mslovcicky@seznam.cz

 

Ředitelka školy: Silvie Makovská Menoušková

 

Provozní doba: 7.00 – 16.30 hod.

Počet tříd: 2

Kapacita školy: 28 dětí

Zřizovatel: Obec Lovčičky

 

Používaná loga:

 

Logo MŠ_1                        Logo MŠ_2                        Logo MŠ_3

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: „Pohádky a kouzla známe, společně je prožíváme“

Mateřská škola je umístěna ve dvoupodlažní budově bývalé základní školy z roku 1909. Nachází se blízko středu obce, naproti kostelu. V jedné části přízemí je obývaný obecní byt, ve druhé části jsou prostory mateřské školy – lehárna s tělocvičným koutem, šatna dětí, sklad, WC a vchod na zahradu. Ve druhém patře budovy jsou dvě třídy, sociální zařízení pro děti a dospělé, sklad pomůcek spojený s šatnou zaměstnanců, výdejna stravy a ředitelna. Strava je dovážena ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Otnice.

Snažíme se, aby mateřská škola vhodně doplňovala rodinné prostředí, byla přátelská, podnětná a zábavná. Dle výsledků evaluace se zde děti cítí bezpečně, jistě, radostně a spokojeně.

Mateřská škola byla dlouhá léta jednotřídní s kapacitou třídy 28 dětí ve věku od 3 do 7 let, se zřizovatelem jsme se rozhodli alespoň částečně upravit prostory, v září 2019 otevřít druhou třídu a rozdělit vysoký počet dětí do dvou tříd, čímž dosáhneme ideálních podmínek ke kvalitnímu vzdělávání a výchově dětí.

Děti jsou do tříd rozděleny dle věku. Pohádkovou třídu navštěvují děti ve věku od 3 do 5 let, Kouzelná třída je určena předškolákům, jejichž režim a potřeby jsou výrazně odlišné od tříletých dětí. Kapacita třídy je doplněna staršími dětmi. Shledáváme v tomto řešení větší příležitosti k individualizaci vzdělávání, k efektivnějšímu plánování vzdělávací nabídky a samozřejmě také k pečlivé přípravě předškoláků na vstup do školy. Považujeme však vztahy mezi různými věkovými skupinami za důležité, proto se děti setkávají v ranních a odpoledních hodinách, při pobytu venku a cíleně při některých dalších činnostech.

 

Pohádková třída

 

Pohádková třída je plná hraní, pohádek, odpočinku, tvoření, pohybu a dobrodružství. V Kouzelné třídě se také bavíme pohádkami, příběhy, hrajeme si a cvičíme, rádi zkoumáme, učíme se nové věci a zjišťujeme, že svět je plný kouzel, kterým společně umíme přijít na kloub. A tak kouzlíme s tužkou, nůžkami, lupou, kladívkem, ...

 

Kouzelná třída

 

Dětem se plně věnují 4 kvalifikované paní učitelky (včetně paní ředitelky), které vynikají kreativitou a empatickým přístupem.

Rodičům předškoláků každoročně nabízíme Edukativně stimulační skupinky. Do MŠ zveme klinickou logopedku, aby na základě přihlášení rodičů hravou formou zjistila úroveň řeči u dětí.

K budově patří nedávno vybudovaná školní zahrada vybavená zastíněným pískovištěm, herními prvky, terasou, domečky pro děti a je osázena keři a stromy.

Obec Lovčičky je koncová, malá víska u lesa – začíná zde rekreační oblast Ždánické lesy. V lese si s dětmi často hrajeme, poznáváme přírodu a učíme se ji chránit. Děti seznamujeme s místem, kde žijí, častými procházkami, cílenými výlety na zajímavá místa a dalšími aktivitami.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Knihy, jejich prohlížení, čtení a zábava s nimi neodmyslitelně patří do každého dne v naší škole. 

 • Vize školy
  Chceme společně s dětmi žasnout nad krásami života a pomáhat jim vystavět kvalitní základy osobnosti.
   
 • Koncepce školy
  Chceme vytvořit dětem ve škole vlídné a bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou moci maximálně rozvinout své osobní předpoklady tak, aby z naší mateřské školy odcházely otevřené životu, dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě přirozeně čekají.
  Nabídkou různorodých aktivit, které vedou k tvořivému uplatňování vlastních zkušeností, prožívání, hledání, experimentování a prostřednictvím respektováním přirozených lidských potřeb chceme umožnit dítěti objevování světa. 
  Chceme dětem přiblížit krásy i složitosti světa prostřednictvím pohádek a příběhů.

V rámci projektu “Personální podpora pro MŠ Lovčičky” spolufinancovaného Evropskou unií z výzvy “Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II” působí ve školním roce 2019-2020 školní asistentka.

 

Aktuální informace sdělují osobně pracovnice MŠ, jsou vyvěšovány na tabuli v prostorách školy a informujeme rodiče také prostřednictvím e-mailových zpráv. 

 

 

“Zapojili jsme se do kampaně Celé Česko čte dětem”.

česko čte dětem

 

 

Projekt zvyšování kvality předškolního vzdělávání:
PERSONÁLNÍ PODPORA PRO MŠ LOVČIČKY, REG.Č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011677je spolufinancován Evropskou unií.

 

Pracovní příležitosti:

ke stažení zde

 

Seznam dětí přijatých do MŠ Lovčičky od 1.9.2020