Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Koncem roku 2015 jsme orientačně zjišťovali, jak naši občané třídí odpad a zda by měli zájem přispět ke zvýšení objemu vytříděného odpadu na úkor méně ekologického směsného odpadu. V listopadu jsme na toto téma uspořádali veřejné setkání s přednáškou a diskusí.

V lednu letošního roku jsme dotazníkovou akcí zjišťovali zájem občanů o již konkrétní nový systém třídění odpadů. Výsledky byly následující: 95 domácností projevilo zájem se systému účastnit, 45 domácností dosud nebylo rozhodnuto, 8 domácností o systém nemá zájem.

Na lednovém zasedání zastupitelstva jsme proto schválili zapojení naší obce do Programu zodpovědného nakládání s odpady. Naše účast v systému znamená, že obec nyní bude zajišťovat svoz tříděného odpadu pro každou domácnost, která o tuto službu projeví zájem. Účast v systému je pro domácnosti bezplatná a dobrovolná.

Základní informace z obce, kde je systém již v provozu, najdete na webové adrese 

http://www.sitborice.cz/skolstvi/trideni-odadu/

V Lovčičkách bude vše fungovat stejným způsobem. V těchto dnech podepisujeme smlouvu s provozovatelem systému, na pilotní provoz budeme najíždět od března nebo dubna letošního roku. 

Podívejte se také na připojené dokumenty - dotazník, smlouvu o provozování systému a obecný text o třídění odpadů.

O všem, co se týká nového způsobu třídění, vás budeme průběžně informovat. Sledujte tuto sekci internetových stránek obce.

 

Dokumenty:

Dotazník odpady

 

Třídění odpadů obecně

Smlouva PZNsO

Manuál třídění odpadu v obci Lovčičky