Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Systém transparentní obce

Vysvětlení pojmu:

Být transparentní obcí znamená netajit před občany, s kým obec jedná a jaké smluvní vztahy obec uzavírá. Prostředky vynakládané obcí jsou veřejné, tj. jdou z kapes samotných občanů, kteří mají právo vědět a ovlivňovat, jaký způsobem budou vynaloženy. 

 

Transparentní obec v praxi:

Našim cílem je zveřejňovat všechny důležité dokumenty a smlouvy, které bude naše obec podepisovat. 

Podle právních předpisů musíme smluvního partnera o chystaném zveřejnění informovat a vyžádat si jeho souhlas. Pokud nám jej udělí, zveřejníme dokument v plném znění. V případě nesouhlasu budeme informovat alespoň o tom, do jakého smluvního vztahu vstupujeme a co je jeho předmětem. Učiníme vše proto aby rozsah zveřejňovaných údajů byl co největší.

_______________________________________________________________________

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

Dohoda o spolupráci s DpS Sokolnice a obcí Lovčičky

Smlouva o zavedení, provozování a koordinaci "Programu zodpovědného nakládání s odpady"

Smlouva o nájmu nebytových prostor - KIOSEK

Smlouva o dílo WORKOUT hřiště Lovčičky

Smlouva o dílo deratizace

Kupní smlouva ŠKODA RT

Dohoda o užívání veřejného prostranství

Servisní smlouva ČOV

Smlouva o dílo - výstavba chodniku

Smlouva o dílo - rekonstrukce komunikace Lovčičky