Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Nařízení obce Lovčičky č. 1/2020,

kterým se stanovuje krizové opatření.

 

 

Starosta obce Lovčičky Mgr. Martin Bartoš se souhlasem členů obecního zastupitelstva vydává na základě §21 zákona 240/2000 Sb. a to v souladu bodem (3) d), Krizový zákon, ve znění pozdějších změn a doplnění, toto krizové opatření.

 

 

 

Čl. 1

 (1)  Všichni prodejci potravin, potřeb pro domácnost, textilu i jiného zboží, musí mít při prodeji nasazenou roušku zakrývající ústa a nos.

(2)   V prodejně mohou být současně maximálně 3 nakupující osoby.

(3)   Nakupující v prodejně musí být vybaveni rouškou nebo improvizovaným ochranným prostředkem zakrývajícím ústa a nos.

(4)  Osoby čekající ve frontě musí dodržovat rozestup alespoň 2m.

Všechna tato opatření mají za cíl znesnadnit šíření viru Covid -19

 

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 18.3.2020 a končí současně se zrušením krizového stavu nebo nařízením obce.

 

 

 

 

                                                                                                                   

     …………………….                                                                ……………………….

      Mgr.Martin Bartoš                                                                    Ing. Jaroslav Šitavanc

            starosta                                                                                       místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.3.2020

 

Sejmuto z úřední desky dne: