Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 1/2017,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 23.2.2017 usnesením č.11 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

 

Na základě uzavřené dohody obcí Otnice, Bošovice, Lovčičky a Milešovice o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce Lovčičky částí školského obvodu Základní školy, Otnice, příspěvkové organizace, Školní 352, 683 54 Otnice, IČO 46270868, zřízené obcí Otnice.

 

Čl. 2

Závěrečné ustanovení

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

                                                                                                              

Ing. Jaroslav Šitavanc, v.r.                                    Mgr. Martin Bartoš, v.r.                   místostarosta                                                          starosta