Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Lovčičky

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2021,

kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky   

 

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 02.03.2021, usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

           

Zrušuje se:

 

  1. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  ze dne 19.12.2019
  2. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2016 o odvádění a čištění odpadních vod ze dne 30.6 2016

 

Čl. 2

Účinnost

          Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

        ..……………….                                                                         ……………………….

    Ing. Jaroslav Šitavanc                                                                    Mgr. Martin Bartoš

          místostarosta                                                                               starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.3.2021

 

Sejmuto z úřední desky dne: 19.3.2021