Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Zápis 10/2016

Zápis 10/2016

Z Á P I S 10/2016

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 24. 11. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO

Omluven:              Jaroslav  Havel,  Jan Adámek

                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš  (dále jen „předsedající“).

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Šitavanc, Jiří Kareš

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Starosta informoval zastupitele a přítomné občany o proběhlé rekonstrukci vnitřního uspořádání Obecního úřadu. Původně byly v plánu bezbariérové venkovní úpravy kolem budovy OÚ, ale jelikož jsme nebyli úspěšní při získání dotace přikročili jsme k úpravě vnitřního uspořádání OÚ.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Stanovení ceny vody pro rok 2016
 2. Schválení smlouvy o pronájmu prodejního kiosku
 3. Rozpočtové opatření
 4. Změna statutu a čerpání sociálního fondu
 5. Odpisový plán obce Lovčičky
 6. Různé

 

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 

Přijetí finančního daru pro MŠ Lovčičky

 

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Stanovení ceny vody pro rok 2016
 2. Schválení smlouvy o pronájmu prodejního kiosku
 3. Rozpočtové opatření
 4. Změna statutu a čerpání sociálního fondu
 5. Odpisový plán obce Lovčičky
 6. Přijetí finančního daru MŠ Lovčičky
 7. Různé

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                       5 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Stanovení ceny vody pro rok 2016“.

Starosta navrhnul ZO nezvyšovat cenu za vodu (vodné) a ponechat její cenu na úrovni roku 2015, tedy 36,-Kč/m3. Informoval zastupitele, že spotřeba vody v obci klesla a podařilo se opravit několik pravděpodobně již déle trvajících úniků.

Návrh usnesení č. 2:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje cenu vody (vodné)pro rok 2016 ve výši 36,-Kč za m3

5 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 3:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Schválení smlouvy o pronájmu prodejního kiosku“.

Obec Lovčičky na základě výzvy k předložení nabídek na pronájem kiosku v kabinách, schválila záměr pronájmu panu Zdeňku Blechovi na období 36. měsíců, a to od 1.12.2016 do 30.11.2019. Součástí nájemní smlouvy je i popis jak bude prostor prodejního kiosku zveleben k celoročnímu užívání. Toto zvelebení bude dokončeno během rok 2017 a to nejpozději do 31.10.2017. Cena pronájmu je stanovena na 16.000,-Kč ročně. Upravené posezení zůstane v majetku obce i po ukončení nájemní smlouvy.

Zastupitelstvo obce Lovčičky  

 

 1. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem prodejního kiosku Zděňku Blechovi dle předložené nabídky.
 2. pověřuje starostu k podpisu smlouvy

 

5 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Rozpočtové opatření číslo 10“

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

s c h v a l u j e  rozpočtové opatření číslo 10

 

 

                                                                                                        5 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 5:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Změna statutu a čerpání sociálního fondu“.

Ze závěru auditu krajského úřadu JmK vzešlo doporučení na změnu Statutu sociálního fondu ve zdrojích.

- Nynější stav je 2% z hrubých mezd

- Nový schvalovaný stav: 30.000,-Kč + ze zůstatku stávajícího roku

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e změnu statutu a čerpání sociálního fondu

     

        5 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení č. 6:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Odpisový plán 2016“.

 

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e  odpisový plán na rok 2016

 

                                                                                                           5 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení č. 7:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu č. 6 mimořádný materiál Přijetí finančního pro Mateřskou školu Lovčičky“.

 

Obec Lovčičky jako zřizovatel MŠ Lovčičky musí souhlasit s přijetím jakéhokoliv daru.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje přijetí finančního daru ve výši 3.000,-Kč od zemědělské společnosti Rostěnice a.s.

 

                                                                                                               5 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu č. 7 Různé“.

Starosta informoval zastupitele a přítomné občany o probíhajících komplexních pozemkových úpravách. Dále navrhnul ZO, aby ZO schválilo zákaz umísťování jakýchkoliv sítí a přípojek na pozemcích v majetku obce Lovčičky v lokalitě Podcibulčí do doby vyřešení KPÚ a změny územního plánu.

 

Návrh usnesení č.8:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

vydává zákaz umisťování sítí a přípojek na pozemcích v majetku obce Lovčičky v lokalitě zvané Podcibulčí

5 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

 

Zastupitel Petr Klein seznámil zastupitele a přítomné občany s průběhem stavební akce „Rekonstrukce silnice Pod Zahrádkami. Seznámil přítomné s finanční rekapitulací akce a to:

- méněpráce v hodnotě                    518.103,-Kč

- vícepráce v hodnotě                        202.951,-Kč

- úspora proti rozpočtu                      315.152,-Kč

Úspora bude použita v poptávkovém řízení na zhotovitele chodníku, který bude přiléhat k části nově rekonstruované silnici. Projekt ani rozpočet s tímto chodníkem nepočítal. Silnice od křižovatky u dětského hřiště až po křižovatku ulice Pod skalou bude v dopravním režimu ZÓNA 30 a v této zóně musí byt umístěn chodník. Další pokračování nově rekonstruované silnice bude v dopravním režimu Obytná zóna.

 

Návrh usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 1. b e r e    na vědomí zprávu o průběhu prací na nově rekonstruované silnici
 2. s c h v a l u j e    vícepráce v hodnotě  202.951,-Kč
 3. s o u h l a s í        s vypsáním poptávkového řízení na realizace stavby chodníku kolem části nově rekonstruované komunikace Pod Zahrádkami

5 – 0 – 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

 

Jednání ZO ukončeno v 20:00 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 

 V Lovčičkách, dne  25. 11. 2016

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

                           ……………………………………..

Starosta obce:                                                    ……………………………………..

 

Zdůvodu technické závady na videokameře nebyl pořízen audiovizuální záznam. OMLOUVÁME SE

Datum vložení: 29. 11. 2016 11:47
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2017 9:22
Autor: Správce Webu

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru