Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Zápis 3/2016

Zápis 3/2016

Z Á P I S 3/2016

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 24. 3. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO

Omluven: Jan Adámek

                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš  (dále jen „předsedající).

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Šitavanc, Jaroslav Havel

Zapisovatel: dle audiovizuálního záznamu Olga Khorová, poznámky ze zasedání Mgr. Martin Bartoš

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

1.     Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti silničního správního úřadu

2.     Výroční zpráva hospodaření MŠ Lovčičky

3.     Nabídka zabezpečení provozu ČOV Lovčičky

4.     Plná moc k účasti na valné hromadě VAK Vyškov

5.     Záměr zřízení lesní školy v obci Lovčičky

6.     Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky

7.     Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací

8.     Různé

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta podal návrh na doplnění programu o tyto body:

  1. Žádost o převod sídla spolku kynologického klubu

 

                                                                                               6 – 0 – 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 2:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

1.     Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti silničního správního úřadu

2.     Výroční zpráva hospodaření MŠ Lovčičky

3.     Nabídka zabezpečení provozu ČOV Lovčičky

4.     Plná moc k účasti na valné hromadě VAK Vyškov

5.     Záměr zřízení lesní školy v obci Lovčičky

6.     Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky

7.     Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací

  1. Žádost o převod sídla spolku kynologického klubu

9.     Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                       6 – 0 – 0

 

Návrh usnesení č. 3:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti silničního správního orgánu ve věcech místních komunikací na území obce Lovčičky“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky stahuje materiál č. 1 „Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti silničního správního úřadu“ z jednání.

 

                                                                                                        6 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

Návrh usnesení č. 4:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Výroční zpráva hospodaření MŠ Lovčičky“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje výroční zprávu o hospodaření MŠ Lovčičky p.o.

                                                                                                        6 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 5:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3 „Nabídka zabezpečení provozu ČOV Lovčičky“.

 

Zastupitelstvo obce

a)bere na vědomí nabídku firmy OMS Walter k technické pomoci při provozu ČOV

b)  pověřuje starostu obce k jednání s OMS Walter o doplnění nabídky

 

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 6:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4 „Plná moc k účasti na valné hromadě VAK Vyškov“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje plnou moc starostovi obce k účasti na valné hromadě VaK Vyškov.

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 7:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu č. 5 „Záměr zřízení lesní školy v obci Lovčičky“.

 

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje záměr zřízení lesní školy v katastru obce Lovčičky.

 

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 8:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6 „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

 

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- ZO ČZS Lovčičky – košt vína

- YMCA Brno – historická bitva

                                                                                                         6 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

           

Návrh usnesení č. 9:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

a)schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- ZO ČZS Lovčičky – košt vína

- YMCA Brno – historická bitva

 

b)pověřuje starostu obce k podpisu smluv.

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 10:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu „Žádost o převod sídla spolku kynologického klubu“.

Jaroslav Havel upozornil na podjatost k tomuto bodu programu, protože je členem Kynologického klubu.

Zastupitelstvo obce Lovčičky převod sídla spolku Kynologického klubu na adresu, Lovčičky 148 za těchto podmínek:

 

- předložení účetní závěrky za rok 2014 a 2015

- čestné prohlášení o bezdlužnosti spolku

 

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 11:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu Různé „Pronájem občerstvení na hřišti“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

a)schvaluje pronájem občerstvení na hřišti manželům Blechovým na sezónu 2016

 

 

b)pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 12:

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu Různé „Správce sportovního areálu“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje jako správce sportovního areálu paní Miladu Mrkvicovou.

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 13:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu Různé „Termíny konání ZO Lovčičky“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje termíny jednání ZO Lovčičky dle uvedené přílohy.

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

Usnesení č. 14:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu Různé „Pořizování audiovizuálního záznamu z jednání ZO a jeho zveřejnění v plném rozsahu přes webové stránky obce“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje pořizování audiovizuálního záznamu z jednání ZO a jeho zveřejnění v plném rozsahu, přes webové stránky obce.

Usnesení je platné od dubnového zasedání ZO.

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 

p. Kleinová: poznámka ke smlouvě o odvádění odpadu, jsou sankce uvedené ve smlouvě přípustné?

p. Klein: sankce ve smlouvě jsou zcela v pořádku. Ve smlouvě musí být vždy krajní řešení situace, když vše ostatní selže.

Starosta: průzkum k potřebě parkovacích míst stále probíhá, zatím byly nashromážděny požadavky občanů v počtu 45. parkovacích míst.

Starosta: Provoz mateřské školy od 1.7.-15.7.2016 je zajištěn. Primárně bude tato služba poskytnuta zaměstnaným rodičům v případě nenaplnění kapacity matkám na mateřské dovolené.

Starosta: Jednání s KORDIS ohledně možnosti dalšího spoje z Otnic do Lovčiček v čase kolem 21:30. Čekáme na vyjádření KORDIS

Starosta: Instalace 5 ks sáčkových zásobníků na psí exkrementy.

p. Kleinová: Cesta k pozemkům na Pastouškách. Pozemky jsou soukromé s velkým množstvím majitelů. Jak se bude řešit přístup.

p. Klein: majitelé pozemků musí strpět historicky danou cestu.

Starosta: dotaz na právní pomoc.

 

 

Jednání ZO ukončeno v 21:10 hodin, poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 

 V Lovčičkách,  dne  31.3.2016

 

Zapisovatel:                                         …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                        .…………………………………….

 

Starosta obce:                                     ……………………………………..

 

 

Příloha č. 1

Datum vložení: 4. 4. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2017 9:25
Autor: Správce Webu

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru