Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Zápis 6/2016

Zápis 6/2016

Z Á P I S 6/2016

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 30. 6. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO

Omluven:         Jiří Kareš – z pracovních důvodů

                        Jaroslav Havel – ze zdravotních důvodů

                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce

Mgr. Martin Bartoš  (dále jen „předsedající“).

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Klein, Jan Adámek

Zapisovatel: dle audiovizuálního záznamu Olga Khorová, poznámky ze zasedání

Mgr. Martin Bartoš

 

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
 2. Rozpočtové opatření číslo 5
 3. Návrh změny katastrální hranice v rámci komplexních pozemkových úprav
 4. Žádost o směnu pozemků
 5. Schválení smlouvy o výpůjčce pozemků na vybudování parkovacích míst
 6. Smlouva o dílo – výstavba chodníku
 7. Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci silnice Pod zahrádkami
 8. Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o odvádění a čištění odpadních vod v obci Lovčičky
 9. Různé

 

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

 

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhuje stažení bodu č. 4 z programu jednání z důvodu administrativní chyby. Bod č. 4 Žádost o směnu pozemků bude zařazen do programu příštího zastupitelstva.

Starosta navrhuje zařazení dalších dvou bodů do programu, a to:

 1. Pronájem prodejního KIOSKU na hřišti
 2. Bezúplatný převod automobilu pro Obec Lovčičky

Zastupitelé se dohodli, že budou tyto návrhy na změnu programu odhlasovávat en bloc.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje vyřazení bodu č. 4 Žádost o směnu

pozemků z programu jednání

a

zařazuje body:

1) Pronájem prodejního KIOSKU na hřišti

2) Bezúplatný převod automobilu pro Obec Lovčičky

do programu jednání

                                                                                                        5 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 2:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu:

 1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
 2. Rozpočtové opatření číslo 5
 3. Návrh změny katastrální hranice v rámci komplexních pozemkových úprav
 4. vyřazen
 5. Schválení smlouvy o výpůjčce pozemků na vybudování parkovacích míst
 6. Smlouva o dílo – výstavba chodníku
 7. Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci silnice Pod zahrádkami
 8. Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o odvádění a čištění odpadních vod v obci Lovčičky
 9. Pronájem prodejního KIOSKU na hřišti
 10. Bezúplatný převod automobilu pro Obec Lovčičky
 11. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                       5 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 3:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Schválení závěrečného

účtu obce za rok 2015“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje závěrečný účet obce Lovčičky za rok

2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2015 bez výhrad

 

                                                                                                        5 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 4:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Rozpočtové opatření číslo 5“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 5

                                                                                                        5 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 5:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Návrh změny katastrální

hranice v rámci komplexních pozemkových úprav“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje návrh změny katastrálních hranic v lokalitě

Podcibulčí a dále v lokalitě Úzké nad lesy

 

                                                                                                        5 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 6:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Schválení smlouvy

o výpůjčce pozemků na vybudování parkovacích míst“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků

na vybudování parkovacích míst občanů a pověřuje starostu k podpisu smluv

se žadateli

 

                                                                                                        5 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 7:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. „Smlouva o dílo – výstavba 

chodníku“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce

k podpisu smlouvy

 

                                                                                                         5 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 8:

Ing. Petr Klein přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7 „Výsledek výběrového

řízení na rekonstrukci silnice Pod zahrádkami“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

a) bere na vědomí zprávu výběrové komise

b) p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového

řízení

 

 

                                                                                                          5 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo vzato na vědomí a pověření starosty schváleno.

 

Návrh usnesení č. 9:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu č. 8 „Změna obecně závazné

vyhlášky č. 1/2016 o odvádění a čištění odpadních vod v obci Lovčičky“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2016

o odvádění a čištění odpadních vod v obci Lovčičky

                                                                                                        5 – 0 – 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 10:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. „Pronájem prodejního

KIOSKU na hřišti“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a) schvaluje pronájem nebytových prostor KIOSKU na hřišti na období od 1.11.

2016 do 31.10.2019 manželům Blechovým

 

b) p o v ě ř u j e  starostu obce přípravou nájemní smlouvy

 

 

                                                                                                         5 – 0 – 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

           

Návrh usnesení č. 11:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 10. „Bezúplatný převod

automobilu pro Obec Lovčičky“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

a) přijímá bezúplatným převodem vícemístný automobil Volkswagen Transporter

T4

 

b) p o v ě ř u j e  starostu nebo místostarostu obce k podpisu smlouvy

o bezúplatném převodu

                                                                                                        5 – 0 – 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

Různé:

Pan Jan Hlaváček se ptá na odvádění odpadních vod. Jak se jeho dotýká, když není napojen na kanalizaci a připojení není technicky možné. Starosta vysvětluje nutnost vyvážet pravidelně odpadní jímku, dle velikosti jímky je vyhláškou stanoveno, jak často.

Pan starosta předkládá zastupitelstvu vyjádření právního zástupce obce JUDr. Vokála ke komplexním pozemkovým úpravám. Svým dopisem chce motivovat zastupitele a občany ke krokům v rámci pozemkových úprav, které by v budoucnu vedly ku prospěchu životního prostředí a příznivému rozvoji obce.

 

 

Jednání ZO ukončeno v 20:15 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 

 V Lovčičkách, dne  7. 7.2016

 

Zapisovatel:                                         …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                        .…………………………………….

           ……………………………………..

Starosta obce:                                     ……………………………………..

 

 

Audiovizuální záznam jednání ZO 30.6.2016 - první část

Audiovizuální záznam jednání ZO 30.6.2016 - druhá část

Datum vložení: 11. 7. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2017 9:23
Autor: Správce Webu

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru