Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Zápis 8/2016

Zápis 8/2016

Z Á P I S 8/2016

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 29. 9. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO

Omluven:              Jaroslav Havel

                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš  (dále jen „předsedající“).

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Jan Adámek, Jarmila Kleinová

Zapisovatel: dle audiovizuálního záznamu Mgr. Martin Bartoš, poznámky ze zasedání Mgr. Martin Bartoš

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Obecně závazná vyhláška  - Úprava nočního klidu
 2. Rozpočtové opatření 8
 3. Záměr pronájmu části budovy p.č. 163/1
 4. Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2242
 5. Záměr prodeje pozemku p.č. 5552, 55523, 5555, 5571, 5572, 5578, 5579, 5580, 5581
 6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2510
 7. Záměr zřízení práva služebnosti na pozemku p.č. 42/1
 8. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 9. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
 10. Různé

 

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Obecně závazná vyhláška  - Úprava nočního klidu
 2. Rozpočtové opatření 8
 3. Záměr pronájmu části budovy p.č. 163/1
 4. Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2242
 5. Záměr prodeje pozemku p.č. 5552, 55523, 5555, 5571, 5572, 5578, 5579, 5580, 5581
 6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2510
 7. Záměr zřízení práva služebnosti na pozemku p.č. 42/1
 8. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 9. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
 10. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                       6 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Obecně závazná vyhláška – Úprava nočního klidu“.

Návrh usnesení č. 2:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravuje doba nočního klidu

                                                                                                        6 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 3:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Rozpočtové opatření číslo 8“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky  schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 8

                                                                                                        6 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 4:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Záměr pronájmu části budovy p.č. 163/1“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje záměr pronájmu části budovy p.č.163/1 a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy za těchto podmínek:

 

- nájemce doloží pronajímateli statický posudek na pronajímanou část budovy a to do 1 měsíce od uzavření nájemní smlouvy

 

                                                                                                        6 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 5:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Záměr výpůjčky části pozemků p.č. 2242“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje záměr výpůjčky části pozemků p.č. 2242 pro potřeby Kynologického klubu Lovčičky.
 2. s ch v a l u j e smlouvu o výpůjčce části pozemků p.č. 2242 pro potřeby Kynologického klubu Lovčičky.
 3. pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce

                                 6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 6:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Záměr prodeje pozemku p.č. 5552, 55523, 5555, 5571, 5572, 5578, 5579, 5580, 5581“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 5552, 55523, 5555, 5571, 5572, 5578, 5579, 5580, 5581 obci Otnice
 2. pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy

                                                                                                           6 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 7:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6 „Záměr prodeje pozemku části pozemku p.č. 2510

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č. 2510
 2. pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy

  .

                                                                                                        6 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 8:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu č. 7 „Záměr zřízení práva služebnosti na pozemku p.č. 42/1“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje záměr zřízení práva služebnosti na pozemku p.č. 42/1

   

 2. pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení práva služebnosti

                                                                                                         6 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Příchod zastupitele Ing. Petra Kleina v 19:27

Návrh usnesení č. 9:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu č. 8 „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- TJ Sokol Lovčičky

                                                                                                         7 – 0 – 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 10:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu č. 9 „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- TJ Sokol Lovčičky – Svatováclavské hody (kroje) na částku 10.000,-Kč

 

b) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

                                                                                                         7 – 0 – 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Starosta obce informoval zastupitele o získání dotace z Jihomoravského kraje v hodnotě 60.000,-Kč. Tato dotace bude využita na novou službu obce a to hlídání dětí. Služba je určena pro maminky, které potřebují navštívit lékaře nebo úřady.

Návrh usnesení č. 11:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)schvaluje dotaci z Jihomoravského kraje na částku 60.000,-Kč

b) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

                                                                                                         7 – 0 – 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Zastupitel Jan Adámek, informoval zastupitele o jednáních ke změně územního plánu obce.  Obec, musí mít pověřeného zastupitele, který bude v této věci jednat.

Návrh usnesení č. 12:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje, aby byl tento bod zařazen do programu jednání.

                                                                                                         7 – 0 – 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 13:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

jmenuje zastupitele Jana Adámka pověřeným zastupitelem pro účely změny číslo 3 územního plánu

                                                                                                         7 – 0 – 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

Starosta obce informoval zastupitele a přítomné občany, že v srpnu zahájil jednání s firmou URBANIA p. Čumou o řešení bezpečností situace na ulici Svatá. Nyní čekáme na zpracování návrhu řešení této situace. Po obdržení tohoto návrhu bude neprodleně svoláno veřejné slyšení obyvatelů ulice Svatá, kde se seznání s možnými variantami řešení a rozhodnou o jedné z nich.

 

Jednání ZO ukončeno v 20:15 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 

 V Lovčičkách, dne  3. 10. 2016

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                      

.…………………………...........…

……………………………………..

Starosta obce:                                                    ……………………………………..

 

Audiovizuální záznam ze zasedání OZ 29.9.2016

Datum vložení: 5. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2017 9:23
Autor: Správce Webu

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru