Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Zápis ZO 12/2016

Zápis ZO 12/2016

Z Á P I S 12/2016

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 22. 12. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO

Omluven:              Jaroslav  Havel

                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš  (dále jen „předsedající“).

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Jan Adámek, Jiří Kareš

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Rozpočet obce Lovčičky na rok 2017
 2. Schválení rozpočtu sociálního fondu obce Lovčičky na rok 2017
 3. Záměr směny pozemku s obcí Otnice
 4. Ustanovení hodnotící komise pro nákup štěpkovače – dotace z SZIF
 5. Aktualizace vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. Různé

 

 

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Rozpočet obce Lovčičky na rok 2017
 2. Schválení rozpočtu sociálního fondu obce Lovčičky na rok 2017
 3. Záměr směny pozemku s obcí Otnice
 4. Ustanovení hodnotící komise pro nákup štěpkovače – dotace z SZIF
 5. Aktualizace vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                       6 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Rozpočet  obce Lovčičky na rok 2017“.

Starosta předal slovo p. Adámkovi, aby seznámil členy ZO o výsledku jednání Finančního výboru obce. Záměr finančního výboru obce je takový, že doporučuje ZO předložený vyrovnaný rozpočet schválit.

Návrh usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje rozpočet obce Lovčičky na rok 2017 v předloženém znění.

Příjmy: 8 999 300,- Kč

Výdaje: 8 468 400,- Kč

Financování: 530 900,- Kč

Závazné ukazatele rozpočtu jsou paragrafy.

 

6 – 0 – 0

V rámci rozpočtu byl schválen příspěvek na provoz MŠ Lovčičky ve výši 300.000,-Kč

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Schválení rozpočtu sociálního fondu obce Lovčičky na rok 2017“.

 

Návrh usnesení č. 3:

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky  

s c h v a l u j e  rozpočet sociálního fondu na rok 2017 v předloženém znění.

6 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Záměr směny pozemku s obcí Otnice“

 

Předmětem směny jsou pozemky v katastrálním území Otnice v majetku obce Lovčičky pozemky p.č. 5571 o výměře 217m2, 5572 o výměře 65m2, 5578 o výměře 42m2, 5579 o výměře 64m2, 5580 o výměře 254m2, 5581 o výměře 33m2 a pozemek p.č. 4826 o výměře 811m2 v katastrálním území Lovčičky v majetku obce Otnice. 

Návrh usnesení č.4                                                                                                   

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a)  směnu pozemků p.č. 5571, 5572, 5578, 5579, 5580, 5581 ve vlastnictví obce Lovčičky v katastru obce Otnice za pozemek p.č. 4826 ve vlastnictví obce Otnice v katastru obce Lovčičky.

b)p o v ě ř u j e  starostu podepsat směnnou smlouvu

 

                                                                                           6 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4. „Ustanovení hodnotící komise pro nákup štěpkovače – dotace z SZIF“

Obec Lovčičky na základě žádosti o dotaci ze Státního zemědělského a intervenčního fondu, byla zařazena do subjektů, které SZFI doporučil k udělení dotace na pořízení neseného štěpkovače.

Požadavkem fondu je uzavřený výběr dodavatele na štěpkovač.

 

Návrh usnesení č. 5

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje  hodnotící komisi pro nákup štěpkovače ve složení – Ing. Klein Petr, Vlastimil Svíba, Jan Adámek, náhradníkem Ing. Jaroslav Šitavanc

 

                                                                                         6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Aktualizace vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.

 

Návrh usnesení č. 6

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje  obecně závaznou vyhlášku, včetně příloh, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

                                                                                    6 – 0 – 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

 

Bod „Různé“

 

Jednání ZO ukončeno v 20:15 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 

 V Lovčičkách, dne  22. 12. 2016

 

Zapisovatel:                                                        …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                       .…………………………………….

                          ……………………………………..

Starosta obce:                                                    ……………………………………..

 

Audiovizuální záznam zasedání ZO 22.12.2016

 

Datum vložení: 5. 1. 2017 13:21
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2017 9:22
Autor: Správce Webu

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru